نقشی حیوانی عجیب و کهن

 رازها و سخن ها در کتیبه کهن سطری و جام شوش
می 26, 2024
Ancient petroglyphs discovered in Iran and American Indians
ژوئن 24, 2024

نقش حیوانی عجیب و کهن، که بعلت قدمت زیاد هم رنگ بستر شده است. همگون آن را در میان حیواناتی که اکنون زندگی می کنند؛ نمی بینیم. شاید از دسته حیواناتی باشد؛ که در هزاره های پیش می زیسته و نسل شان منقرض شده است و یا شاید نوعی آرد وارک  Aardvark از گونه زنده راسته   Tubulidentata باشد؛ که در این دیار می زیسته و منقرض نسل شده است.

سنگ نگاره ها، پنجره هایی رو به گذشته های دور هستند؛ که از منظرگاه آنها می توان کلیه ابعاد زیست انسان و دیگر جانداران را رصد کرد.

محل: تیمره (کوه های اطراف خمین)        کشف و عکس: محمد ناصری فرد

Naserifard
Naserifard
محمد ناصري فرد باستان شناس نقاشی های غارها و کوه های ایران است. وی تنها پژوهشگر سنگ نگاره ها در ایران است(باستان شناسی رو سطحی)؛ که با توجه به رشته تخصصی اش (باستان شناسی هنر)، بیش از 20 سال است؛ که بر روی نقاشی های غارها و کوه های ایران و بیرون از ایران مطالعات میدانی و تطبیقی علمی داشته و کتاب ها،پژوهش فیلم های مستند هنرهای صخره ای، مصاحبه های علمی در خصوص سنگ نگاره های ایران و مقاله ها نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *