سنگ نگاره ها ، روایتی از قدیمی ترین داستان بشریت

سنگ نگاره ها قدیمی ترین داستان های بشریت را در خود جای داده اند. چه حکاکی، چه نقاشی یا طراحی، هنر صخره اولین شکل ارتباط را نشان می دهد. ما برای معرفی ، حفظ و نگه داری میراث نیاکان مان تلاش می کنیم.

برای شرح سنگ نگاره ها ، تصاویر و مقالات هنر صخره ای ما را دنبال کنید.


چند کلمه در مورد من


من ابراهیم رفیعی از روستای دهتل در جنوب ایران هستم. بنا بر علاقه به میراث فرهنگی و سنگ نگاره ها این وب سایت را راه اندازی کردم تا قدمی باشد برای معرفی بیشتر و حفظ این داشته های فرهنگی که کمتر به آنها توجه می شود.

برای شرح سنگ نگاره ها ، تصاویر و مقالات هنر صخره ای ما را دنبال کنید.